Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

twarze
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viagreens greens
twarze
4507 817f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakociola kociola
twarze
Reposted fromheima heima viawarzywowa warzywowa
twarze
2807 6937 390
Reposted fromlittlefool littlefool
twarze
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
twarze
1673 27ee 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajasnaa jasnaa
twarze
1424 ba06 390
twarze
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
twarze
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viamylifemychoice mylifemychoice
twarze
9940 715b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter
twarze

July 07 2015

0987 9b82 390
Reposted fromdelorez delorez viablairinne blairinne
twarze
4348 27dc 390
Reposted frommisterpeter misterpeter
twarze
(2) tumblr
Reposted fromweightless weightless via100suns 100suns
twarze
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
twarze
2836 0bb5 390
twarze
1495 89a0 390
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viawarzywowa warzywowa

July 06 2015

twarze
SMUTNO
twarze
W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.
Reposted byann16blocked

July 05 2015

twarze
ZNOWU
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl