Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

twarze
DOBRANOC
twarze
NIE CHODZI O CIEBIE
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
twarze
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viatake-care take-care
twarze
Reposted fromdominikm dominikm viasomebunny somebunny
twarze
3901 834f 390
twarze
2400 3ff1 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaretro-girl retro-girl
twarze
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaretro-girl retro-girl
twarze
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
twarze
7762 2892 390
Reposted fromnathloves nathloves viaretro-girl retro-girl
twarze
2862 1b10 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaretro-girl retro-girl
twarze
4801 2afb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaretro-girl retro-girl
twarze
twarze
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaretro-girl retro-girl

July 09 2015

twarze
5653 6db5 390
Reposted fromrol rol
twarze
9036 160e 390
Reposted fromgreens greens viabomdia bomdia
twarze
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabomdia bomdia
twarze
Reposted fromshakeme shakeme viarejka rejka
twarze
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaginger-gato ginger-gato

July 08 2015

twarze
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— Paweł Leśniak
twarze
1684 827a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatooskaa tooskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...